Ο Carl Jung για τους δασκάλους

Ο Carl Jung για τους δασκάλους
"Ο καθένας μας θυμάται με σεβασμό τους καλούς δασκάλους του αλλά με ευγνωμοσύνη αυτούς που κατάφεραν να αγγίξουν την ψυχή μας. Το σχολικό πρόγραμμα είναι ένα απαραίτητο υλικό αλλά η ζεστασιά είναι το βασικό ζωτικό στοιχείο τόσο για ένα αναπτυσσόμενο φυτό όσο και για την ψυχή ενός παιδιού." (Ο Carl Jung για τους δασκάλους)

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ


Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να φέρει στο προσκήνιο τα υπάρχοντα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές των σχολικών κτιρίων του Βύρωνα,να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του Βύρωνα αλλά κυρίως να καταθέσει προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει ανοίγοντας ένα διάλογο στον οποίο θα θέλαμε να ακούσουμε εποικοδομητικές προτάσεις ακόμη και διαφωνίες για αυτά που λέμε.


Α) Η υπάρχουσα κατάσταση

Σήμερα στα σχολεία του Βύρωνα φοιτούν 5368 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από τα οποία τα 510 στα 13 Νηπιαγωγεία,2514 στα 14 Δημοτικά,1365

στα 6 Γυμνάσια και 1252 στα 6 Λύκεια.Σε όλα αυτά φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται

όσα παιδιά φοιτούν στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Επειδή η ευθύνη για τις κτιριακές υποδομές,τη συντήρηση και τη φύλαξη τους ανήκει στο Δήμο και πιο συγκεκριμένα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,έχουν συσταθεί 12 σχολικές επιτροπές,κάθε μια απο τις οποίες είναι νομικό πρόσωπο και έχει την ευθύνη κάθε συγκροτήματος.


Β) Τα προβλήματα

Τα κυριώτερα κτιριακά προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα στο Βύρωνα είναι:

1) Στα Νηπιαγωγεία όπου οι υπάρχουσες αίθουσες καλύπτουν μόνο τα μισά παιδιά.

Για την ακρίβεια φοιτούν μόλις 510 νήπια και προνήπια,ενώ οι ανάγκες φτάνουν τα 1000 περίπου παιδιά.

2) Τα παληά σχολικά συγκροτήματα Αγ.Τριάδας και Χαραλαμπόπουλου που κτίσθηκαν την δεκαετία του 1920,κοντεύουν δηλαδή 100 περίπου χρόνια ζωής,είναι ακατάλληλα να στεγάσουν παιδιά και πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις.

3) Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ακόμη δεν έχει λειτουργήσει παρά το ότι έχει ιδρυθεί διότι δεν υπάρχει χώρος για να στεγασθεί.

4) Στα δύο Δημοτικά στον Καρέα που συστεγάζονται υπάρχει τόση στενότητα χώρου που χρησιμοποιούνται ακόμη και οι διάδρομοι για να στεγάσουν αίθουσες και Γραφείο διδασκόντων,σε μία περιοχή όπως ο Καρέας που αυξάνει συνεχώς σε κατοίκους.

5) Στο συγκρότημα της Μυρακτής οι αίθουσες δεν φτάνουν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες,με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται αίθουσες του υπογείου.

6) Στα συγκροτήματα της Ταταούλων,προκειμένου παληότερα να μετατραπούν σε πρωινά,κόπηκαν αίθουσες στα δύο,αλλά και πάλι η κατάσταση είναι ασφυκτική με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται λυόμενα στην αυλή και στο 3ο Γυμνάσιο και στο 5ο Γυμνάσιο-Λύκειο.

7) Μεγάλες είναι οι ανάγκες σε όλα τα σχολικά κτίρια σε χώρους που πρέπει να στεγάσουν εργαστήρια(Φυσικής-Χημείας-Πληροφορικής),βιβλιοθήκες,Γρ.ΣΕΠ,

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων .

8) Τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται κάθε καλοκαίρι για τη συντήρηση είναι πολύ μικρά και συνήθως καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών και των διεκδικήσεων των Σχολείων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

9) Η φύλαξη των Σχολείων που ανατίθεται στους σχολικούς φύλακες είναι πλημελής

δεδομένου ότι δεν καλύπτουν όλες τις βάρδυες.

10) Ηκαθαριότητα των προαυλίων και των πέριξ χώρων,χρειάζεται μεγάλη ευαισθησία καφώς και η ανακύκλωση απο εδώ θα έπρεπε να ξεκινάει και για λόγους ευαισθητοποίησης.

11) Αδικαιολόγητα έχει καθυστερήσει η χρησιμοποίηση στα σχολεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως φυσικό αέριο,ηλιακήενέργεια.

12) Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και ο έλεγχος της αντισεισμεικότητας,της πυρασφάλειας,της επίδρασης που ασκούν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας επαφίενται στον πατριωτισμό.Αν όμως γίνει κάποιο ατύχημα κάποιοι θα τρέχουν να κρυφθούν.


Γ) Οι λύσεις που προτείνουμε.

: Χρειάζονται 20 νέες αίθουσες για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες σε νηπιαγωγεία.Με επίμονη καθημερινή προσπάθεια πρέπει να βρεθούν και να απαλοτριωθούν οικόπεδα ώστε να κτισθούν νέα Νηπιαγωγεία.Και μην μας πουν ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα οικόπεδα διότι αυτό από όσα γνωρίζουμε δεν είναι αληθές. Ωστόσο μέχρι τότε πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα,να νοικιασθούν μονοκατοικίες για να λειτουργήσουν ως νηπιαγωγεία.

2η: Να κριθεί διατηρητέο και να ανακαινισθεί εσωτερικά το παληό κτίριο της Αγ.Τριάδας.Παράλληλα να διερευνηθεί και η δυνατότητα κατασκευής νέας πτέρυγας στην θέση των λυόμενων ή στην πλευρά της οδού Κωνσταντιλιέρη.

3η : Να κριθεί διατηρητέο το κτίριο Χαραλαμπόπουλου με κατάργηση του επικίνδυνου 2ου ορόφου με παράλληλη υλοποίηση των παρακάτω προτάσεων:

α) Να ολοκληρωθεί η αγορά του παληού ιδιωτικού ΑΘΗΝΑΙΟΝ,όπου να μεταφερθεί το ένα Δημοτικό εφόσον το άλλο παραμείνει στον ανακαινισμένο χώρο.

β) Να αγορασθεί η διπλανή μονοκατικία ώστε να χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει το υπάρχον νηπιαγωγείο.

4η : Να αποσυμφορηθούν τα υπάρχοντα κτίρια στην Μυρακτής.Νομίζουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι εξής 2 εναλλακτικές προτάσεις:

α) Μεταφορά του υπάρχοντος Γυμναστηρίου σε άλλο χώρο και κατασκευής νέας πτέρυγας στην ίδια θέση, ή

β) Κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο στην περιοχή της Φρυγίας σε οικόπεδο που θα εξευρεθεί.

: Να αξιοποιηθεί το κτίριο που στεγάζονταν το ιδιωτικό σχολείο ΧΑΛΙΚΙΑ,είτε με αγορά είτε με ενοίκιο για να στεγάσει το ένα από τα 2 Δημοτικά στον Καρέα.

6η: Να εξευρεθεί χώρος και να κατασκευασθεί κτίριο για να στεγάσει το Ειδικό

Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα που άχει συσταθεί αλλά δεν λειτουργεί.

7η : Να ανοίξουν οι σχολικές αυλές και τα κτίρια στην τοπική κοινωνία με ευθύνη του Δήμου όπου μπορούν να γίνονται αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.Ετσι μπορεί να λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της έλλειψης βασικών υποδομών που υπάρχει σήμερα.

Δ) Επίλογος

Τα προβλήματα που αναφέρουμε και οι εκτιμήσεις που κάνουμε δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε ότι έγινε μέχρι σήμερα από όλες τις Δημοτικές Αρχές μέχρι σήμερα.Ολοι έχουν προσφέρει άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο.

Αυτό όμως που ισχυρίζόμαστε είναι ότι κανείς δεν κατάφερε να εμπνεύσει στον κόσμο της εκπαίδευσης και στους πολίτες του Βύρωνα ένα όραμα για την τεράστια αξία της Δημόσιας παιδείας ώστε να δημιουργηθεί ένα μακρόπνοο σχέδιο δημιουργίας χώρων και οργανώνοντας τις κατάλληλες διεκδικήσεις να πετύχει μεγάλα αποτελέσματα.

Σε αυτό το πνεύμα εμείς με τις δυνάμεις που διαθέτουμε πρωτοστατούμε ώστε όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης :Γονείς-Μαθητές-Καθηγητές-Πρωτοβουλίες-Δραστήριοι πολίτες του Βύρωνα-Δήμος-Δημοτικές Παρατάξεις-Μαζικοί φορείς και Σωματεία να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο μέτωπο με όραμα την Παιδεία του σήμερα και του αύριο.

Άκης Κατωπόδης

Επικεφαλής της Στάση Βύρωνα

Πρόεδρος Ζ΄ΕΛΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου